Na czym polegają badania jakości i zanieczyszczeń powietrza?

Czyste powietrze jest bardzo ważną kwestią zarówno dla zdrowia i życia ludzi, jak również dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego. W związku z tym w miastach, na obszarach przemysłowych oraz w wielu innych miejscach przeprowadzane są specjalne badania jakości powietrza. Ich celem jest ocena aktualnej sytuacji, a także zaplanowanie jakichś środków zaradczych mających na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Kto zajmuje się badaniami jakości powietrza?

Za profesjonalne i skuteczne badania odpowiedzialne są wyspecjalizowane jednostki, takie jak na przykład Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Ta i inne podobne placówki dysponują specjalistycznym sprzętem i stacjami kontrolnymi, przy pomocy których możliwy jest pomiar zanieczyszczeń powietrza. Bardzo ważną instytucją jest również Polskie Centrum Akredytacji, które jest odpowiedzialne za kontrolę wiarygodności przeprowadzonych badań i pomiarów.

Na czym polega pomiar zanieczyszczeń powietrza?

Ocena aktualnej sytuacji i poziomu zanieczyszczeń powietrza jest możliwa na kilka różnych sposobów. Można wykorzystywać specjalne automatyczne pomiary ciągłe, pomiary manualne ciągłe i cykliczne, a także pomiary wskaźnikowe pasywne. Do grona tych metod można również zaliczyć modelowanie matematyczne oraz metody obiektywnego szacowania. Dzięki profesjonalnym metodom przeprowadzanym przez fachowców korzystających z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pomiar zanieczyszczeń powietrza będzie mógł wykazać zawartość różnych zanieczyszczeń, takich jak na przykład pyły PM10 oraz PM2,5, które w bezwietrznym sezonie grzewczym są znacznie przekraczane w wielu polskich miastach. Bardzo praktyczne są metody automatyczne wykorzystujące mierniki monitorujące stale jakość powietrza i przekazujące odpowiednie rezultaty on-line.

Sprawdź: https://www.lemitor.com.pl/pl/uslugi/pomiar-zanieczyszczen-powietrza

Dlaczego badania jakości powietrza są takie ważne?

Ocena składu i jakości powietrza jest bardzo istotna ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin. To właśnie dlatego takie badania są przeprowadzane szczególnie na terenach, w których spodziewany jest potencjalny wzrost stężenia groźnych zanieczyszczeń oraz pyłów. Dzięki kontroli jakości powietrza można zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed smogiem powodującym problemy z drogami oddechowymi, bóle głowy, a nawet różne alergie. Groźne zanieczyszczenia powietrza skracają średnią długość ludzkiego życia, dlatego ich kontrola i stosowanie środków zaradczych to bardzo istotne kwestie, na które kładzie się duży nacisk.